Frissítve: 2020. július 15.

Adatkezelési szabályzat a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft.
által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

1. Az Adatkezelő neve: New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft.

2. Az Adatkezelő címe: 1082 Budapest, Üllői út 48.

3. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-92017/2015

4. Elérhetőség: info@freemail.hu

5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében

6. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

7. A kezelt adatok köre:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, nem, irányítószám, iskolai végzettség, foglalkozás, munkavégzés területe, érdeklődési kör, postafiók azonosító és jelszó.

B. A felhasználó által küldött és fogadott levelek.

C. A felhasználó által opcionálisan megadott adatok: megjelenített név, másodlagos e-mail cím, biztonsági kérdés és válasz, telefonszám, aláírás, átirányítási e-mail címek, automatikus válasz, aliasok és saját feladók feladói és e-mail címei, szűrők létrehozásakor megadott adatok, a létrehozott mappák.

D. A fiók létrehozása, sikeres bejelentkezés, jelszómódosítás, jelszóemlékeztető módosítás, másodlagos e-mail cím módosítás, alias létrehozás vagy törlés, fiók reaktiválása, valamint a fiók törlése események során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe és az esemény időpontja. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.

E. A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el.

8. Az adatkezelés célja:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (levelezőrendszer használata, dokumentumok letöltésének lehetősége), valamint a felületen megjelenő hirdetések és a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. által küldött reklámlevelek (EDM) targetálhatósága. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg, valamint arra, hogy személyre szabott reklámleveleket küldjön. A reklámlevelek küldését a felhasználó leiratkozással megtilthatja.

B. A felhasználó számára levelezőszolgáltatás biztosítása.

C. A felhasználó által opcionálisan megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználói jogosultság folytonosságának biztosítása, valamint a szolgáltatás működésének személyre szabása.

D. A [freemail] használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása, felhasználása technikai és biztonsági célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. által. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.

E. Az anonim látogatóazonosító mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat (cookie) a többi szolgáltatóhoz hasonlóan abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásaik színvonalát, valamint ügyfeleiknek a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra, azonban a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező, személyes adatot nem tartalmazó anonim azonosítók összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését az Ön gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben beaállítások/internetbeállítások pont alatt). Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.

Az Adatkezelő a megjelöltektől eltérő célra a személyes adatokat csak korlátozottan és szigorúan ellenőrzött biztonsági keretek között használhatja fel a rendszerben tapasztalható hibák javításának érdekében. Az Adatkezelő továbbá jogosult ezen személyes adatokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:

A. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrációja él. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.

B. Ameddig a felhasználó fiókja aktív:
– amennyiben a felhasználó 90 napig nem lép be fiókjába, a fiók inaktív lesz, és az adatkezelő postafiókjának teljes tartalmát törli
– a fiók törlésével a fiók minden adata és a postafiók teljes tartalma elvész
Vagy ameddig a felhasználó végelegesen nem törli a fiókjából a levelet. A levél törlést követően a Kuka mappába kerül, a végleges törléshez a Kuka mappából is törölni kell a levelet. A Kuka mappa tartalmát az adatkezelő 14 nap elteltével automatikusan törölheti.

C. A felhasználó által opcionálisan megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti vagy amíg a felhasználó regisztrációja él.
Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.

D. A fiók létrehozása, legutóbbi sikeres bejelentkezés, legutóbbi jelszómódosítás, legutóbbi jelszóemlékeztető módosítás, legutóbbi másodlagos e-mail cím módosítás, alias létrehozása vagy törlése, legutóbbi fiók reaktiválás, fiók törlése, valamint a legutóbbi reaktiválás előtti utolsó sikeres bejelentkezés adatait a rendszer biztonsági okokból megőrzi. A [freemail] használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő egyéb adatokat a rendszer a látogatástól számított legfeljebb 30 napig tárolja.

E. Az anonim látogatóazonosító (cookie) mindaddig a felhasználó számítógépén tárolódik, amíg a felhasználó nem törli azt.

10. A személyes adatok törlése: A felhasználó a beállítások menüben jelszava megadásával törölheti regisztrációját, illetve valamennyi adatát. A törléskor a postafiók teljes tartalma elvész.

11. Személyre szabott reklámok: A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 7.A. pontban található adatokat a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. A [freemail] fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján felhasználóinak célzott (perszonalizált) reklám leveleket, valamint a levél végén található reklámot küldjön.

12. Adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Telekom Nyrt.

13. Adatfeldolgozás megnevezése: A 7-es pontban szereplő adatokat tartalmazó rendszer (hardver és szoftver) üzemeltetését a Magyar Telekom Nyrt., fejlesztését a C3 Nonprofit Kft. és a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Kft. végzi.

14. Adatfeldolgozó címe: 1098 Budapest, Távíró utca 3-5.

15. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatokat a Magyarország területén a T-Systems Magyarország Zrt. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

16. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A [freemail] fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

17. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@freemail.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelőnek a fiók létrehozásakor a felhasználó tényleges adatait nem áll módjában ellenőrizni, az adatkezelést igénylő beazonosításához minden esetben szükséges az igénylő valós személyes adatainak megadása (személyi igazolványának bemutatása).

18. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@freemail.hu e-mail címen.